Zending

STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA  (SZZ)

Een aantal kerken heeft zich verenigd in de Stichting Zending Zuid-Afrika, om samen met hulp van zendeling Sietse Veenstra het Evangelie in Zuid-Afrika te verkondigen. De Stichting is begonnen in 2003 en heeft de steun van een aantal NGK-gemeentes in Noord- en Zuid-Holland.
Op papier is er nooit genoeg, maar tot op heden heeft God altijd voor voldoende financiële middelen gezorgd. Naast de normale bijdrage van de steun biedende kerken worden er regelmatig sponsor activiteiten ontplooid, zoals de Elfsteden fietstocht van Veenstra, onder de titel 'Fietse foar Sietse'.
Meer weten? kijk op:  Links op de website van de SZZ.


                                                
                                  Ds. Sietse Veenstra, met zijn vrouw Heroline, evengelist in de township Madadeni in Zuid-Afrika.

Madadeni is een Zulu-township vlakbij Newcastle in Zuid-Afrika, met meer dan 800.000 inwoners. Zoals in veel ontwikkelingslanden trekken ook hier de mensen uit hun normale woongebieden naar de townships en, als men werk heeft, naar de steden. In februari 2003 is Ds. Sietse Veenstra in Madadeni begonnen om het Evangelie te verkondigen, via de Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ). Om de twee jaar komt hij met zijn gezin naar Nederland voor zijn verlof.
Het is verheugend om te zien dat God het werk in Madadeni zegent. Naast een wekelijkse samenkomst van 70 tot 80 mensen (met veel vrouwen) is er ook een wekelijkse eredienst in Newcstle. Ook daar is groei te zien.
De bezoekers hier zijn voornamelijk onderwijzend en verplegend personeel. De diensten worden in een bijgebouw van de lokale Gereformeerde Kerk gehouden, in samenwerking en met steun van deze gemeente.
Als volgende stap overweegt de SZZ in Johnstone (een ander deel van het township) een nieuwe gemeente te stichten, waar Gods naam verkondigd en geprezen wordt.