Wie zijn wij

Sinds 31 augustus 1947 bestaan wij als gemeente, die sinds de landelijke vergadering van Wezep1978-1979 de naam Nederlands Gereformeerde Kerk Wieringermeer draagt.
 Onze gemeente telt momenteel ongeveer 40 leden, die verspreid wonen in de Wieringermeer en omgeving.

Samen willen we Jezus volgen. We horen Zijn stem in de Bijbel en kennen Hem als onze enige Verlosser en Middelaar, door Zijn lijden en sterven aan het kruis, tot vergeving van al onze zonden. 
Hij, de opgestane Heer, leidt ons naar Zijn toekomst. We zien uit naar de dag waarop Hij de hemel en de aarde nieuw maakt. We weten ons verbonden met allen die dit geloof delen. We hechten er aan om als kerken in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, zodat we elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen en zonodig van advies dienen.                                                            Wij zien het als onze roeping om het Evangelie van Gods barmhartige liefde in Christus, in de plaatselijke kerk te verkondigen, ook voor hen die God nog niet kennen.
We luisteren in de kerk naar Gods Woord en gebruiken de sacramenten. Daar zingen we samen tot eer van God, bidden voor elkaar en voor de wereld. 
In clubs en gespreksgroepen zijn jongeren en ouderen bezig met het Woord van God.
                                                                                                                              
Naast de kerkdiensten leren we daar meer over de taak die wij, elk op onze eigen plaats, in de wereld hebben. Zes keer per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. Iedereen die de Here Jezus van harte lief heeft en ook in de eigen gemeente gerechtigd is, is van harte uitgenodigd om de Maaltijd mee te vieren. 
De kerkdiensten zijn iedere zondag om 10.00 uur. Er is oppasdienst en bij voldoende aanbod kindernevendienst.
Wij wensen u een goed verblijf in ons midden.