Ontmoetingsdiner

Zit een etentje buiten de deur er voor u niet in ?
Heeft u behoefte aan sociaal contact?
Dan bent u van harte welkom op het "Ontmoetingsdiner"
Nu ook in Middenmeer


Voor € 5,00 wordt u een compleet drie-gangen-menu aangeboden.
                          Wanneer:   Iedere 2e vrijdag van de maand 
                              Waar:   "De Meerbaak" , Prof.Ter Veenweg 4, Middenmeer
                                      Wanneer:   Iedere 3e vrijdag van de maand 
                              Waar:   "Het Kompas" , Meeuwstraaht 44, Wieringerwerf
                                              Tijd:    18:00 - 20:00 uur  (inloop vanaf 17:45 uur)
                                         Opgave:    Tot uiterlijk één week voor aanvang van het diner bij:
                                                                     Anneke Zuidhof  0227-577223
                                                                     Marjan Lettinga  0227-581492
                                                                     info@ngk-wieringermeer.nl

Volgende Ontmoetingsdiner: 
vrijdag 14 juni in de Meerbaak
vrijdag 21 juni in het Kompas Op vrijdag 21 december stond het Ontmoetingsdiner in het teken van een feestelijk gourmet. Voor dit diner hadden 34 gasten zich aangemeld.
Hier mee waren alle plaatsen weer bezet en vanaf half zes begon het al lekker vol te lopen. De gastvrouwen hadden eer van hun werk: De tafels zagen er prachtig uit. Naast de vele vlees-soorten waren er voldoende ingrediënten als: uien, champignons, paprika, stokbrood en salades. Als toetje werd er een heerlijk warm stuk appeltaart met ijs en slagroom geserveerd. Het diner werd afgesloten met een kopje koffie en een chocolaatje, waarna een ieder weer voldaan huiswaarts keerde. Voor een impressie zie Fotoalbum.


 

 


 

ONTMOETINGSDINERS VOORZIEN IN EEN BEHOEFTE. 

Een jaar geleden boog de Nederlands Gereformeerde kerk Het Kompas uit Wieringerwerf zich over verschillende mogelijkheden om iets te kunnen betekenen voor haar omgeving. In 2005 werd de voormalige Hervormde Kerk aangekocht en vervolgens stap voor stap gerenoveerd. Als laatste werd de ontmoetingszaal achter de kerkzaal gerenoveerd. Hier ontstond een mooi ingerichte ruimte waar iets mee gedaan zou kunnen worden. Dat "iets” is inmiddels concreet geworden in de vorm van "Ontmoetingsdiners”. In juni 2012 werden de voorbereidingen gestart. Verschillende vragen kwamen al snel naar boven: Wat zijn de doelgroepen; hoe brengen we het onder de aandacht; welke spullen hebben we nodig; waar bereiden we de maaltijden; hoeveel mensen kunnen we uitnodigen en hoeveel mensen zijn er nodig in de organisatie?

Met in het achterhoofd om iets te kunnen betekenen voor de medemens werd besloten om mensen die niet in staat zijn om eens een keertje buiten de deur te eten en mensen die behoefte hebben aan sociale contacten uit te nodigen. Vaak wordt hier bij gedacht aan oude alleenstaande mensen maar, en de praktijk wijst het inmiddels uit, er wordt door zowel oud als jong deel genomen en er is zelfs ruimte voor gezinnen.

In september werd er in de dorpen van de Wieringermeer huis aan huis gefolderd. Al snel kwamen de aanmeldingen binnen en was het eerste diner binnen enkele dagen "uitverkocht”. Er kwamen zelfs spontane reacties van inwoners om mee te mogen helpen in de organisatie. Zo is er inmiddels een behoorlijk netwerk ontstaan van mensen die het initiatief een warm hart toedragen en zijn of haar steentje hier aan bij willen dragen. Het mooie is dat er zo ook een samenwerking ontstaat tussen inwoners waar bij niet wordt gekeken naar geloofsovertuiging of uit wat voor kerk je komt. Het is meer de "Herberg gedachte”: Iedereen is welkom en voor iedereen is er aandacht. In dat kader zijn er ook Diner-bonnen uitgedeeld aan de Voedselbank in de Wieringermeer.

Vrijdag 19 april organiseert Het Kompas al weer voor de zevende keer een Ontmoetingsdiner. De voorbereiding is weer in volle gang en de organisatie hoopt weer op een uitverkocht "restaurant”. Aanmelden kan vanaf vrijdag 5 april bij de gastvrouwen Anneke Zuidhof (0227-577223) of Marjan Lettinga (0227-581492). De kosten bedragen vijf euro per persoon en vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Mocht u problemen hebben met vervoer dan wordt u gehaald en gebracht.EERSTE "ONTMOETINGSDINER” GROOT SUCCES 

Vrijdag 19 okt. Vond het eerste Ontmoetingsdiner plaats in het Kompas van de Ned.Geref. Kerk aan de Meeuwstraat in Wieringerwerf. In de weken voorafgaand aan het diner waren alle inwoners van de Wieringermeer geïnformeerd middels een folder en een aankondiging in de Wieringermeerbode. Voor de organisatie waren het spannende dagen.  Wat kon men verwachten en zou het idee van het Ontmoetingsdiner aanslaan? Hiernaast had de organisatie ook ten doel gesteld om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om sociale contacten te leggen. In de huidige maatschappij is er veel individualisering en amper tijd voor een goed gesprek. Wat is er nu mooier om deze twee doelstellingen te combineren aan het Ontmoetingsdiner. Na de verspreiding van de folders stond de telefoon bij de gastvrouwen Anneke Zuidhof en Marjan Lettinga roodgloeiend. Bij de opgaven vonden al leuke gesprekken plaats. Binnen enkele dagen waren de 28 plaatsen "uitverkocht”! Er moesten zelfs aanmelders worden teleurgesteld. Op vrijdag 19 oktober werden de gasten vanaf half zes ontvangen door de gastvrouwen. Voor gasten die slecht ter been zijn was vervoer geregeld. Nadat iedereen zijn of haar plekje aan de prachtig gedekte tafels had ingenomen, werd het diner geserveerd en was het ijs tussen de gasten al snel gebroken. Hoofd kok Annelies van Wordragen had een heerlijk drie gangen menu bereid. Het voorgerecht was een Pompoenen soep, waarna er een rijstmaaltijd met kip werd geserveerd. Het nagerecht bestond uit een heerlijke fruit tiramisu, waarna er werd afgesloten met koffie en een zelf gemaakt koekje. Rond 20.00 uur werd de maaltijd afgesloten en keerde een ieder voldaan en met een gevulde maag huiswaarts. Voor de Ned.Ger.Kerk het Kompas was deze avond een geweldige stimulans om met dit initiatief door te gaan om op deze manier wat te kunnen betekenen voor de maatschappij. Het volgende diner staat dan ook gepland op vrijdag 16 november. Het menu zal dan bestaan uit ouderwetse Hollandse kost. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 10 november opgeven bij Anneke Zuidhof, tel. 0227-577223. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. Op 21 december zal er een Kerst-gourmet worden georganiseerd. Verdere informatie over deze maaltijd zal gepubliceerd worden in een volgende editie van de Wieringermeerbode en op de website.


 

      Gastvrouwen Anneke Zuidhof en Marjan Lettinga


 

Vrijdag 19 oktober staat het eerste "Ontmoetingsdiner" op het programma. In de afgelopen weken is in alle dorpen in de Wieringermeer de folder huis aan huis  bezorgd. Het comité is druk met alle voorbereidingen en de hoofdkok voor deze avond heeft een heerlijk drie-gangen-menu bedacht.

De reacties waren overweldigend: binnen een week was ons "Restaurant" uitverkocht. Daarnaast kregen we enthousiaste mailtjes en waren er zelfs inwoners die spontaan hulp aan boden bij de organisatie.

Wij zijn blij dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor onze omgeving en dat het "Ontmoetingsdiner" in een behoefte voorziet.Persbericht uit MKM Hollands Kroon