Liturgie

Zondag 3 januari

 
 Welkom en mededelingen
 Psalm 108 : 1, 2
 Votum en Groet
 Opwekking 244
 Tien woorden
 EvL 308 : 1, 2, 3, 4
 Gebed
 Lezing: Micha 5 : 1 - 4  /  Matt. 2 : 1 - 12
  EvL 72 : 1, 5
 Verkondiging
 Opwekking 281
 Gebed
 Collecte 
 Gez. 44 : 1, 2
  Geloofsbelijdenis
 Gez. 44 : 3
 Zegen
 Psalm 89 : 7