Colofon

Contact gegevens Ned.Ger.Kerk Wieringermeer "Het Kompas":
                                    
   
Adres Kerkgebouw:
Meeuwstraat 44
1775 AM  Wieringerwerf                                                                     
Ringleiding aanwezig

Postadres / Kerkelijk Buro / Penningmeester:
A. Zuidhof
Dr.Hoogkamerlaan 68
1775 EL  Middenmeer
06-23028304

E-mail:
info@ngk-wieringermeer.nl

Koster:
W. Ton
willemton@hetnet.nl

Voorzitter Kerkenraad:
A.J. Vos
0227-502057
ajvos1948@gmail.com

Diaconie / Voedselbank:
A.J. Vos
0227-502057
ajvos1948@gmail.com

Zending:
W. Ton
willemton@hetnet.nl

Stichting Red een Kind:
A.J. Vos
0227-502057
ajvos1948@gmail.com

Preekvoorziening:
D. Vos - Boonstra
0227-502057
ajvos1948@gmail.com
 
Redactie kerkblad "Het Kompas":
F. Buijs - Reitsma
J. Vermaat-Dijkstra
jjvermaat@ziggo.nl

Contact Ontmoetingsdiner:
M. Lettinga Muurling
0227-581492
marjanlet@xs4all.nl

Bankrekening nummers (Rabobank):
Kerk:         NL55RABO 0370.4040.41
Diaconie:   NL16RABO 0134.0321.36
Zending:    NL34RABO 0134.0308.42